REGULAMIN LICYTACJI

Losi

REGULAMIN LICYTACJI

 

Regulamin prowadzenia aukcji online

1. Organizatorem aukcji jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Aspera, które każdorazowo określa termin i zakończenie aukcji.

2. Beneficjentem aukcji jest Bartosz Grabowski – podopieczny Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

3. Przedmiotem aukcji są przedmioty podarowane przez ich twórców lub właścicieli.

4. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na rzecz Bartosza Grabowskiego.

5. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Wszystkie przedmioty przekazane na licytacje online są dostępne na stronie internetowej WWW.SPDASPERA.ORG

7. Oferty z cenami składamy na pomocą SMS pod numerami:

 | 792 174 561 | 792 174 551  

W SMS NALEŻY PODAĆ NUMER AUCKJI WRAZ Z KWOTĄ!

8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Aspera zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania przyczyny.

9. Minimalna kwota przystąpienia w licytacji to 10 zł.

10. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył największą ofertę.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia momentu zakończenia danej licytacji.

12. W przypadku nie osiągnięcia ceny minimalnej organizator zastrzega sobie prawo do wycofania przedmiotu licytacji.

13. Odbiór/wysyłka wylicytowanych przedmiotów zostanie ustalony indywidualnie.

14. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Wszystkie licytacje kończą się w sobotę, 02.07.2022, o godzinie 20:00

Prosimy o częste odświeżanie strony z aukcjami.