REGULAMIN LICYTACJI

REGULAMIN LICYTACJI

Regulamin prowadzenia aukcji online

1. Organizatorem aukcji jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Aspera, które każdorazowo określa termin i zakończenie aukcji.

2. Przedmiotem aukcji są przedmioty podarowane przez ich twórców lub właścicieli.

3. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Wszystkie przedmioty przekazane na licytacje online są dostępne na stronie internetowej WWW.SPDASPERA.ORG

5. Oferty z kwotami składamy pod numerami:

| 537 920 895 | 537 920 896 | 537 920 879| 537 920 877 | 537 920 882 |

 

AKTUALNE WYNIKI LICYTACJI

6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Aspera zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania przyczyny.

7. Minimalna kwota przystąpienia w licytacji to 10 zł.

8. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył największą ofertę.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia momentu zakończenia danej licytacji.

10. W przypadku nie osiągnięcia ceny minimalnej organizator zastrzega sobie prawo do wycofania przedmiotu licytacji.

11. Odbiór/wysyłka wylicytowanych przedmiotów zostanie ustalony indywidualnie.

12. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

13. Wszystkie licytacje kończą się w NIEDZIELĘ 28.01.2024, o godzinie 20:00