REGULAMIN LICYTACJI

REGULAMIN LICYTACJI

 

Regulamin prowadzenia aukcji online przez Sztab #5131 Poraj

 

1. Organizatorem aukcji jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Aspera, które każdorazowo określa termin i zakończenie aukcji.

2. Beneficjentem aukcji jest Fundacja WOŚP z siedzibą w Warszawie.

3. Przedmiotem aukcji są przedmioty i vouchery podarowane przez ich twórców lub właścicieli.

4. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na rzecz Fundacji WOŚP.

6. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Wszystkie przedmioty przekazane na licytacje online są dostępne na stronie internetowej www.spdaspera.org

8. Licytacja odbywa się telefonicznie pod numerami:

   | 577 234 306 | 577 233 640 | 510 092 696 | 730 512 394 | 730 512 392 | 730 897 950 |

9. Nie akceptujemy połączeń z numerów ZASTRZEŻONYCH.

10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Aspera zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania przyczyny.

11. Minimalna kwota postąpienia w licytacji to 10 zł.

12. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył największą ofertę.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia momentu zakończenia danej licytacji.

14. W przypadku nie osiągnięcia ceny minimalnej organizator zastrzega sobie prawo do wycofania przedmiotu licytacji.

15. Odbiór wylicytowanych przedmiotów w Sztabie tj. Kino Bajka w Poraju w dniu Finału 31.01.2021 do godz. 20.00 lub ustalamy indywidualnie.

(GOTÓWKA, KARTA, BLIK, ESKARBONKA)

16. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

17. Wszystkie licytacje kończą się w niedzielę, 31.01.2021, o godzinie 20:00

Prosimy o częste odświeżanie strony z aukcjami. 

https://eskarbonka.wosp.org.pl/97dx7v